VOIMAKEHÄ® -VALMENNUS

Useat tutkimukset osoittavat, että työntekijöiden vahvuuksien tunnistamisella ja hyödyntämisellä on useita positiivisia vaikutuksia mm.
  • työhyvinvointiin, työn imuun ja innostukseen
  • työssä suoriutumiseen, työn tuottavuuteen ja sisäiseen motivaatioon
  • työntekijöiden sitoutumiseen, asiakasuskollisuuteen ja asiakastyytyväisyyteen
Hyödynnetäänkö teidän organisaatiossanne sen tärkeimmän resurssin vahvuuksia? Lähes 70% suomalaistyöntekijöistä kokee, ettei heidän vahvuuksiaan tunnisteta riittävän hyvin. Syntyy hukkaa hyödyntämättömästä potentiaalista, kun samaan aikaan pohditaan ratkaisuja tuottavuuden lisäämiseksi. (Wenström 2020.)

VOIMAKEHÄ® on työkalu, teoria ja ajattelutapa, joka tarjoaa vankkaan tutkimustietoon perustuvan mallin, jäsennyksen ja menetelmän vahvuuslähtöiseen ohjaamiseen ja valmentamiseen sekä johtamiseen ja esimiestyöhön. Se perustuu positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen, johon sisältyvät luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys ja lahjakkuus, hankitut taidot ja osaaminen, kiinnostuksen kohteet, arvot sekä resurssit. Lue lisää voimakehätyöskentelystä ja konseptista teorian kehittäjien Sanna Wenströmin ja Laura Halosen sivuilta voimakeha.info.

Hae voimakehätyöskentelystä virtaa työhön ja varaa tiimin tai työyhteisön VOIMAKEHÄ®- valmennus. 
​VOIMAKEHÄ® on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistavat Sanna Wenström ja Laura Halonen / Vahvuuttamo Oy. Vahvuuttamo Oy vastaa VOIMAKEHÄ®-tuotteiden ja konseptin kehittämisestä ja myynnistä sekä VOIMAKEHÄ®-lisenssien hallinnoinnista. Valmennuskeskus eVitalla on suoritettuna lisenssivalmennus ja käytössä VOIMAKEHÄ® -käyttölisenssi