TIIMICOACHING

Hyvät työyhteisötaidot ja yhteiset pelisäännöt tekevät työn tekemisestä sujuvaa ja tehokasta. Tiimityössä avainasemassa on ryhmän sisäinen kanssakäyminen, avoin keskustelu, luottamuksellinen ilmapiiri, keskinäinen kunnioitus ja yhteenkuuluvuuden tunne. Työyhteisön kehittämiseen ja hyvinvointiin panostaminen kannattaa, sillä hyvinvoivat tiimit ovat aikaansaannoksiltaan korkeatasoisia ja myönteinen ilmapiiri auttaa myös työssä jaksamiseen.

Tiimicoaching tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä arvioimaan ja kehittämään tiimin toimintaa. Coaching antaa tilaa avoimelle vuoropuhelulle. Coachingissa oma valmentaja toimii luottamuksellisena keskustelukumppanina ja tiimin kehityksen tukena. Valmentaja haastaa tiimiä ajattelemaan yhteisiä tavoitteitaan, voimavarojaan, toiminta- ja työskentelytapojaan ja löytämään ratkaisuja tavoitteiden saavuttamiseen. Tiimicoachingin tuloksena on hyvinvoiva, motivoitunut ja sitoutunut tiimi, sekä paremmat toimintatavat, tiimihenki ja työn tuottavuus.


Kenelle

Tiimicoaching on tarkoitettu samasta organisaatiosta tuleville tiimeille ja työyhteisölle. Tiimicoaching sopii, kun halutaan

 • kirkastaa yhteisiä tavoitteita
 • löytää ja hyödyntää tiimin vahvuuksia
 • lisää motivaatiota
 • lisää yhteisöllisyyttä
 • tukea tavoitteisiin pääsyyn
 • tukea tiimin kehittymiseen
 • tukea vuorovaikutustaitojen parantamiseen ja pelisääntöjen luomiseen
 • lisää luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä

Coachingissa on kyse itsensä kehittämisen prosessista. Coaching sopii tiimille, joka on motivoitunut kehittymään ja valmis panostamaan aktiivisesti prosessiin.


Sisältö

Coachingprosessin tavoitteet ja mittaristo muutoksille määritellään yhdessä valmennettavan tiimin, valmentajan ja tilaajaorganisaation edustajan (usein lähiesihenkilö tai HR) kanssa. Tiimin tavoitteiden lisäksi prosessia määrittävät siten myös tilaajaorganisaation tavoitteet ja odotukset prosessin lopputuloksille. Prosessi etenee coaching -sessioilla, joiden määrä ja kesto sovitaan asiakkaan kanssa. Tapauskohtaisesti muotoiltavien coaching- sessioiden teemoja voivat olla esimerkiksi:

 • Arvot, missio ja organisaation pelisäännöt
 • Asenne, motivaatio ja sitoutuminen
 • Työyhteisötaidot, työyhteisöviestintä ja vuorovaikutustaidot
 • Itsensä johtaminen, ajanhallinta ja palautuminen
 • Työhyvinvointia edistävä organisaatiokulttuuri
 • Työstä palautuminen ja kokonaisvaltainen hyvinvointi

Coaching -sessioiden välissä uudet opit jalkautetaan arkeen: työpaikalle ja sen ulkopuolelle. Oivallukset siirtyvät prosessin aikana heti käytäntöön ja koko työyhteisön hyödyksi.


Toteutus

Tiimicoaching voidaan toteuttaa myös etänä. Coachingkokonaisuus suunnitellaan yhdessä tilaajaorganisaation ja valmennettavan tiimin kanssa. Valmennuskertojen määrä ja kesto vaihtelee tilanteiden ja tarpeiden mukaan.