TIIMICOACHING

Hyvät työyhteisötaidot ja yhteiset pelisäännöt tekevät työn tekemisestä sujuvaa ja tehokasta. Tiimityössä avainasemassa on ryhmän sisäinen kanssakäyminen, avoin keskustelu, luottamuksellinen ilmapiiri, keskinäinen kunnioitus ja yhteenkuuluvuuden tunne. Työyhteisön kehittämiseen ja hyvinvointiin panostaminen kannattaa, sillä hyvinvoivat tiimit ovat aikaansaannoksiltaan korkeatasoisia ja myönteinen ilmapiiri auttaa myös työssä jaksamiseen.

Tiimicoaching tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä arvioimaan ja kehittämään tiimin toimintaa. Coaching antaa tilaa avoimelle vuoropuhelulle. Coachingissa oma valmentaja toimii luottamuksellisena keskustelukumppanina ja tiimin kehityksen tukena. Valmentaja haastaa tiimiä ajattelemaan yhteisiä tavoitteitaan, voimavarojaan, toiminta- ja työskentelytapojaan ja löytämään ratkaisuja tavoitteiden saavuttamiseen. Tiimicoachingin tuloksena on hyvinvoiva, motivoitunut ja sitoutunut tiimi, sekä paremmat toimintatavat, tiimihenki ja työn tuottavuus.


Kenelle

Tiimicoaching on tarkoitettu samasta organisaatiosta tuleville tiimeille ja työyhteisölle. Tiimicoaching sopii, kun halutaan

 • kirkastaa yhteisiä tavoitteita
 • löytää ja hyödyntää tiimin vahvuuksia
 • lisää motivaatiota
 • lisää yhteisöllisyyttä
 • tukea tavoitteisiin pääsyyn
 • tukea tiimin kehittymiseen
 • tukea vuorovaikutustaitojen parantamiseen ja pelisääntöjen luomiseen
 • lisää luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä

Coachingissa on kyse itsensä kehittämisen prosessista. Coaching sopii tiimille, joka on motivoitunut kehittymään ja valmis panostamaan aktiivisesti prosessiin.


Sisältö

Coachingprosessin tavoitteet ja mittaristo muutoksille määritellään yhdessä valmennettavan tiimin, valmentajan ja tilaajaorganisaation edustajan (usein lähiesimies tai HR) kanssa. Tiimin tavoitteiden lisäksi prosessia määrittävät siten myös tilaajaorganisaation tavoitteet ja odotukset prosessin lopputuloksille. Prosessi etenee coaching -sessioilla, joiden määrä ja kesto sovitaan asiakkaan kanssa. Tapauskohtaisesti muotoiltavien coaching- sessioiden teemoja voivat olla esimerkiksi:

 • Arvot, missio ja organisaation pelisäännöt
 • Asenne, motivaatio ja sitoutuminen
 • Työyhteisötaidot, työyhteisöviestintä ja vuorovaikutustaidot
 • Itsensä johtaminen, ajanhallinta ja palautuminen
 • Työhyvinvointia edistävä organisaatiokulttuuri
 • Työstä palautuminen ja kokonaisvaltainen hyvinvointi

Coaching -sessioiden välissä uudet opit jalkautetaan arkeen: työpaikalle ja sen ulkopuolelle. Oivallukset siirtyvät prosessin aikana heti käytäntöön ja koko työyhteisön hyödyksi.


Hyödyt

Yritykset, jotka tekevät yhteistyötä coachin kanssa, saavuttavat merkittäviä tuloksia yksilö- ja yritystasolla. Tiimicoachingia voi hyödyntää monipuolisesti tiimityöskentelyn kehittämiseen, työyhteisötaitojen parantamiseen, toimintatapojen kehittämiseen sekä hyvinvoinnin ja työn mielekkyyden lisäämiseen. Coaching

 • auttaa kirkastamaan tavoitteita ja löytämään keinoja niiden saavuttamiseen
 • antaa mahdollisuuden tarkastella toimintatapoja uudella tavalla
 • laajentaa ajattelua ja tehostaa työntekoa
 • parantaa sitoutuneisuutta
 • auttaa suoriutumaan työssä paremmin
 • parantaa työilmapiiriä, hyvinvointia ja motivaatiota
 • auttaa sujuvoittamaan työtä ja tekemään viestinnästä toimivaa
 • parantaa vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja
 • tukee jaksamista ja ennaltaehkäisee uupumista
 • auttaa löytämään tasapainon työn ja vapaa- ajan välillä


Toteutus ja hinta

Coachingprosessi on ryhmävalmennusta, joka toteutetaan lähivalmennuksena. Coachingkokonaisuus suunnitellaan yhdessä tilaajaorganisaation ja valmennettavan tiimin kanssa. Valmennuskertojen määrä ja kesto vaihtelee tilanteiden ja tarpeiden mukaan.

Hinta alk. 299€ + alv tunnilta/hlö tai sopimuksen mukaan.