VALMENTAJANA TOIMIN MINÄ

Paula

Olen työyhteisö- ja hyvinvointivalmentaja, Coach ja kolmen lapsen äiti. Koulutukseltani olen fysioterapeutti ja terveystieteiden maisteri.  Tällä hetkellä työskentelen Oulun yliopistossa yliopisto-opettajana, toimin HealthManagement -Research Groupin jäsenenä ja teen väitöskirjaa liittyen työhyvinvointiin. Lisäksi toimin LCAF:ssa uusien coachien kouluttajana.

Kiinnostukseni liikkeeseen ja liikuntaan vaikuttivat siihen että kouluttauduin kuntosaliohjaajaksi, opiskelin liikuntalääketiedettä ja valmistuin myöhemmin fysioterapeutiksi. Toimiessani fysioterapeuttina oivalsin hyvinvoinnin kokonaisvaltaisuuden ja halusin lisää ymmärrystä ihmisen hyvinvoinnin edistämisestä. Hain yliopistoon opiskelemaan terveystieteitä ja valmistuin terveystieteiden maisteriksi pääaineenani terveyshallintotiede.

Terveyshallintotieteen aineopintojen, organisaatioiden ja työyhteisöjen johtamisen perusopintojen sekä hallintotieteiden aineopintojen myötä oma missioni kirkastui. Haluan olla omalta osaltani luomassa parempaa työelämää ja auttaa ihmisiä voimaan kokonaisvaltaisesti hyvin. Hyödynnän ymmärrystä näyttöön perustuvasta johtamisesta johtamisen laadun kehittämiseen. Hyvinvoinnin kokonaisvaltaisuuden ja voimavarojen huomioiminen, ihmisten - ja organisaatiokäyttäytymisen ymmärtäminen sekä positiivisen psykologian ja rakentavan vuorovaikutuksen opit ovat eduksi, kun autan työyhteisöjä voimaan hyvin.

Johtamisoppien ja organisaatioteorioiden tunteminen auttavat minua ymmärtämään organisaatioiden ja työyhteisöjen toimintaa, tukemaan työyhteisöjä muutoksessa ja kehittämään johtamista tilanteiden vaatimalla tavalla.

Löysin coachingin perehtyessäni positiiviseen psykologiaan. Coachingin ratkaisukeskeisyys, voimavaralähtöisyys ja positiivisuus näkyvät vahvasti myös omassa johtamisfilosofiassani. Vuoden mittainen coaching- täydennyskoulutus antoi minulle työkaluja, joita höydyntämällä voin valmentaa ihmisiä voimaan paremmin sekä työ- että yksityiselämässään. Ihmisten käyttäytymisen ymmärtäminen on avainasemassa siinä, kun halutaan tukea tavoitteiden saavuttamisessa, muutoksissa ja uusien rutiinien luomisessa. Motivoivat, itse asetetut ja omien arvojen mukaiset tavoitteet, itsetuntemuksen kehittäminen sekä omien voimavarojen löytäminen ja hyödyntäminen ovat perusta, joista matka muutokseen ja kehittymiseen alkaa. Itse asetettu tavoite ja ohjattu eteneminen takaavat, että kehittymistä tapahtuu ja uudet toimintatavat jäävät pysyviksi.  

Holistinen lähestymistapa hyvinvointiin ja tämän tiedon soveltaminen omassa arjessani ovat auttaneet myös minua saavuttamaan tavoitteitani ja elämään näköistäni elämää. On upeaa tehdä työtä, jossa pääsen hyödyntämään osaamistani ja vahvuuksiani, kehittämään jatkuvasti itseäni ja auttamaan muita kehittymään ja saavuttamaan tavoitteitaan.


Koulutus

Jatko-opiskelija (TtT, terveyshallintotiede), Oulun Yliopisto

Terveystieteiden maisteri (terveyshallintotiede), Oulun Yliopisto

Fysioterapeutti, Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Kurssit ja sertifikaatit

Hallintotieteiden Cum Laude -opinnot, Lapin Yliopisto

Organisaatioiden ja työyhteisöjen johtamisen Approbatur -opinnot, Lapin Yliopisto

Tuotantotalouden Approbatur -opinnot, Oulun Yliopisto

Työhyvinvoinnin johtaminen, Oulun Yliopisto

Yliopistopedagogiikan perusteet, Oulun Yliopisto  

IPMA D, Projektinhallinnan sertifikaatti, Pry

Business coaching perusteet, BCI

Ratkaisukeskeinen valmentaja & Business coach, LCAF Certified Coach®

Voimakehävalmentaja, Vahvuuttamo Oy VOIMAKEHÄ®️ -Lisenssi

Kuntosaliohjaaja

Uskon, että jokainen voi löytää itselleen oikean suunnan elämässään ja löytää omanlaisensa tavan edetä tavoitteitaan kohti.